Masteratul de Statistica Aplicata si Data Science

Obiectivul programului este să formeze specialiști în domeniile data science și business analytics din România. În acest sens, programul își propune:

  • să formeze absolvenți cu aptitudinile cerute de piața muncii,
  • să implice partenerii din mediul privat în procesul educațional în vederea adaptării continue a ofertei academice la cerințele pieței,
  • să ofere diplome recunoscute la nivel internațional, în parteneriat cu universități din străinătate.

Competențele dezvoltate prin intermediul programului sunt:

  • însușirea și aprofundarea, la standarde ridicate, a deprinderilor necesare în analiza bazelor de date de diferite dimensiuni,
  • dezvoltarea abilităților de lucru cu o varietate de pachete software dedicate analizei de date (R, Phyton, Geoda, MS Excel, SAS, SPSS, Stata) și vizualizării datelor (Tableau, QlikView),
  • formarea abilității de însușire și operaționalizare a unor tehnici noi de analiză în vederea rezolvării eficiente a problemelor specifice domeniului,
  • integrarea cunoștințelor teoretice cu experiențe practice prin stagii de practică în companii de prestigiu,
  • lărgirea orizontului absolvenților prin schimburi internaționale cu universități de renume

Anunturi si noutati

Burse si oportunitati de studiu

Quant-view – Materiale utile

Ce vei invata?

Contact

   Sala 2607, Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanți, 15-17,
Sector 1, București, 010552

 +40 21 319 19 00 / int. 383

   dse@ase.ro